• Fungujúce online zárobky

    Vytvorte si pasívny príjem pomocou jednoduchej aplikácie.

    Názov spoločnosti a aplikácie je Honeygain. Táto aplikácia používa nevyužitý internet používateľa, za čo dokonca zaplatí. Funguje na hocijakom zariadení, ktoré funguje na operačnom systéme Windows, MacOS alebo Android. Spoločnosť je medzinárodná a zaplatí za používanie nevyužitého internetu bez ohľadu na to, kde používateľ žije. Na jednu IP adresu je možné napojiť 2 zariadenia. V mobilnej aplikácii je dokonca možnosť nastaviť si, či aplikácia bude používať mobilné dáta alebo iba WiFi, rovnako aj možnosť šetrenia batérie. Zárobok závisí od rýchlosti internetu používateľa a doby ako dlho je aplikácia spustená. Maximum využitia je 15GB za deň. Spoločnosť však nikdy nepoužije viac ako 10% dostupnej šírky pásma siete. Tým pádom môže aplikácia…